IZJAVA O PRIVATNOSTI

IZJAVA O PRIVATNOSTI ( Privacy statment )

 

 1. Prikupljanje podataka

1.1 Ovom Izjavom o privatnosti ( Privacy Statement ) kao GOLD FM  želimo Vam potvrditi da su nam sve informacije vezane uz Vaše osobne podatke izuzetno važne i da zaštitu Vaših osobnih podataka smatramo vrlo ozbiljnom i tome pristupamo s velikom profesionalnom odgovornošću u skladu s Zakonom RH o zaštiti osobnih podataka.

1.2 U nastavku  teksta želimo vas upoznati s načinom prikupljanja Vaših osobnih podataka u interakciji preko slušanja radija, posjeta našoj WEB stranici, korištenja naše mobilne aplikacije i društvenih mreža,  sudjelovanja u našim promotivnim projektima i nagradnim igrama ili bilo kojim drugim načinom na koji nam možete ustupiti vaše osobne podatke.  Također, želimo vas upoznati s načinom korištenja i obrade, čuvanja, promjene i brisanja Vaših osobnih podataka kao i mogućnost kako da s nama stupite u kontakt.

1.3 Ova Izjava o privatnosti ne odnosi se na web stranice i web providere, aplikacije ili tele operatere (treće strane) čije usluge (besplatni telefon 0800 ili sms porukator)  povremeno možemo koristi u svrhu realizacije programskih sadržaja, nagradnih igara i drugih promotivnih projekata, a koji će Vaše osobne podatke štiti svojim Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka.

1.4 Prema svim podacima kojima pristupamo ili obrađujemo postupamo sa povjerljivošću i svrhom, te najvišim sigurnosnim standardima. Za obradu podataka odgovoran je:

Gold Fm d.o.o.

Kolodvorska 29, 10 410 Velika Gorica

Tel: 00385(1) 6223 700

Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem  e mail adrese : [email protected] ili putem telefona : 01 62 23 700.

 

 1. Zašto smo usvojili Pravila privatnosti

2.1 Putem ove Izjave želimo vas informirati  da smo  kreirali i usvojili Politiku Privatnosti  kako bi osigurali da je Gold Fm   ( nakladnik Gold Fm d.o.o.)  usklađena sa zahtjevima:

 • Važeće zakonske regulative za zaštitu i obradu osobnih podataka;
 • Štićenja svih osobnih podataka s kojima dolazimo u kontakt;
 • Otvorenost i transparentnost prema svim korisnicima i ispitanicima o tome kako pohranjujemo i procesiramo osobne podatke;
 • Umanjenja rizika povrede osobnih podataka;
 • Edukacija i informiranja svih naših slušatelja i ispitanika;
 • Povećanje transparentnosti obrade osobnih podataka i komunikacije

 

 

 

2.2 Pravne osnove za obradu osobnih podataka regulirane su propisima EU i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i one su sljedeće:

 

 • kada ste nam dali Vaš pristanak za obradu (privola),
 • kada je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora,
 • u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza,
 • u svrhu legitimnih interesa Gold Fm-a u odnosu na vaša prava glede zaštite osobnih podataka,
 • kada je to potrebno u pravne svrhe.

 

 1. Vrste osobnih podataka i obrada

3.1 U sklopu redovitog poslovanja prepoznajemo slijedeće kategorije podataka koje možemo prikupljati od vas :

 1. a) Temeljni podaci: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, spol, kontakt podaci (e-mail, broj telefona), IP adresa, lokacijske informacije.
 2. b) Posebne kategorije osobnih podataka su osjetljivi podaci ili podaci vrlo osobne naravi, a koji mogu uključivati biometrijske ili genetske podatke, te podatke koji se odnose na zdravlje. U sklopu svojeg redovitog poslovanja, ne prikupljamo podatke posebnih kategorija.

3.2  Obrada osobnih podataka je postupak ili skup postupaka koji se obavljaju  na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka (automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima ) što podrazumijeva: prikupljanje , bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

 1. Vrste ispitanika

 

 • Slušatelji
 • Poslovni partneri i treće strane
 • Kandidati za zaposlenje na Gold Fm d.o.o.

 

 1. Prikupljanje podataka

Na koje načine u sklopu našeg redovitog poslovanja prikupljamo vaše podatke:

5.1 Vaše osobne podatke prikupljamo samo onda kada nam Vi dajete za to svoj pristanak odnosno kada nam ih svojevoljno stavite na raspolaganje.

 1. a) slušatelji (Vaše osobne podatke prikupljamo putem besplatnog telefona 0800, putem sms porukatora, putem elektroničke pošte, izravnim telefonskim kontaktom, putem društvenih mreža (Facebook, Twiter ili Instagram), mobilne aplikacije ili nekim drugim oblikom direktne komunikacije.
 2. b) poslovni partneri i treće strane (Vaše podatke prikupljamo temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji i poslovnoj komunikaciji).
 3. c) kandidati za zaposlenje (Vaše osobne podatke prikupljamo temeljem Vaše prijave na objavljeni oglas o potrebi za novim djelatnicima).

5.2 Informacije koje tako prikupimo mogu biti različite, ovisno o gore navedenom razlogu (nagradna igra, komentari u programu, sudjelovanje u promotivnim projektima koje organiziramo i sl.) a mogu sadržavati isključivo temeljne osobne podatke ili dio tih podataka.

5.3 Vašim sudjelovanjem u našem programskom sadržaju putem svih naših komunikacijskih kanala (besplatnog telefona 0800, sms porukatora, elektroničke pošte, putem društvenih mreža ili telefonskim kontaktom)  smatramo da ste nam dali privolu za obradu osobnih podataka sukladno ovoj Izjavi, te time imamo legitimni interes za obradu podataka za navedenu svrhu programskog sadržaja  ili redovitog odvijanja programa Nakladnika.

5.4 Bilo koje osjetljive informacije nisu predmet našeg interesa kao nakladnika programa i nećemo ih prikupljati bez Vašeg izričitog odobrenja. Stoga Vas molimo da nam ne dajete one osobne podatke ili osjetljive informacije za koje ne želite da ih prikupljamo putem naših komunikacijskih kanala.

5.5 Postoji mogućnost da ćemo dio informacija o Vama dobiti i preko trećih strana poput linkova na vaše društvene mreže ili javno dostupne informacije.

5.6 Postoji mogućnost prikupljanja kontakt  informacija o nekim trećim stranama ili osobama.  Ako  kroz programske sadržaje i situacije (npr. nagradne igre) budete upitani da pružite informacije o nekim drugim vama poznatim osobama, lijepo Vas molimo da one o tome budu informirane i da postoji suglasnost da ih se kontaktira, odnosno da su upoznati za što se koriste njihovi osobni podaci.

5.7 Postoji mogućnost i prikupljanja informacija koje ne ulaze u kategoriju osobnih podataka jer ne postoji mogućnost povezivanja tih informacija s Vama ili nekim drugim ispitanikom. Na primjer, postoji mogućnost sudjelovanja u anonimnim anketama, prikupljanja geo-lokacijskih informacija vezanih uz promet, kompjuterskih i komunikacijskih informacija te statističkih informacija o posjetu web stranicama ili mobilnoj aplikaciji, te drugim standardnim web log informacijama. Te će se informacije koristiti isključivo za potrebe statistike i plasiranja oglasa po geolokaciji .

5.8 Na našoj Internet stranici koristimo cookies , tzv. „ kolačiće“, koji pohranjuju određene informacije. Naša internet stranica koristi tehnički potrebne kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje web stranice. Svi podaci prikupljeni preko kolačića koriste se isključivo za bolju funkcionalnost rada web stranice i statističku analitiku te ne identificiraju osobne podatke. Naravno, uporabu kolačića možete i isključiti ali  to može dovesti do ograničene funkcionalnosti i može utjecati na prikaz sadržaja i pristupačnost web stranice. Više možete pročitati u našoj Politici korištenja kolačića.

 

 1. Svrha korištenja i prikupljanja podataka

6.1 Prikupljene osobne podatke koristit ćemo isključivo u svrhu za koju smo dobili privolu ili imamo legitimni interes za obradu ( osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka ) ili za druge svrhe kada ste nam dali svoju privolu.

 • Za poboljšanje kvalitete naše usluge i programa
 • Za sudjelovanje u nagradnim igrama , promocijama i kampanjama
 • Za sudjelovanje u programskim sadržajima ( komentari , ankete )
 • Za poboljšanje sadržaja na našim web stranicama i društvenim mrežama
 • Za dopunjavanje i ispravljanje Vaših osobnih podataka i održavanje i unapređenje kontakta s Vama
 • Za mogućnost kontakta s vama temeljem Vaših prijedloga, pohvala , pritužbi i drugih upita

6.2 Prikupljeni podaci  neće se prosljeđivati trećim stranama (niti izravno niti preko drugih zastupnika) osim ako to nije drugačije regulirano Ugovorom s trećom stranom i uz Vaš izričiti pristanak.

6.3 Ako zbog potrebe programa i programskih sadržaja imamo namjeru dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu koja je različita od one za koju su osobni podaci prikupljeni, prije te dodatne obrade upoznat ćemo Vas o toj svrsi obrade te  Vam pružiti sve  relevantne informacije i tražiti Vaš pristanak.

6.4 Prikupljeni podaci služite će i za kontakt s vama kako bi ostvarili svoja prava kroz nagradne igre i kako bi Vas upoznali s novim usluga ili programskim sadržajima. To može biti putem telefona društvenih mreža ili elektroničkom poštom ako ste naveli da to želite. Ističemo da u svakom trenutku možete povući svoju privolu koju ste dali na način opisan pri kraju ove Izjave.

6.5  Ako se ukaže potreba za jednostavnijom realizacijom postupaka preuzimanja nagrade osvojenih u nagradnim igrama  postoji mogućnost da vas,  uz vaš izričiti pristanak,  kontaktiraju treće strane (naši klijenti i poslovni partneri s kojima je realizirana nagradna igra).

6.6 Ako Vaš poziv u program sadrži uvredljiv ili neprimjeren sadržaj, Vaši podaci biti će sačuvani i snimljeni te postoji mogućnost blokiranja poziva kako bi se spriječili mogući novi incidenti, sukladno sigurnosti obrade i odredbama Opće uredbe.

6.7 postoji mogućnost otkrivanja Vaših osobnih podataka u skladu sa zakonskim odredbama, odnosno ukoliko postoji zahtjev za istim od strane određenih državnih tijela koji je u skladu sa zakonom (policija, sudstvo).

 

 1. Maloljetne osobe i zaštita osobnih podataka

Jasno naglašavamo da ne prikupljamo i samim time i ne  obrađujemo bilo kakve osobne podatke maloljetnih osoba bez privole i odobrenja roditelja odnosno zakonskog zastupnika. Maloljetne osobe mogu slobodno posjetiti našu web stranicu odnosno naše društvene mreže, ali pružanje bilo kakvih osobnih podataka  mora biti uz privolu roditelja ili zakonskog zastupnika.  Eventualni podaci koji su prikupljeni bez naše svjesne namjere, temeljem zahtjeva roditelja ili pravnog zastupnika bit će stavljeni na uvid i izbrisani.

 

 1. Pravo uvida i ispravke

8.1 U svakom trenutku imate pravo podnijeti zahtjev za uvid u osobne podatke koji su kod nas pohranjeni. Imate pravo ispravke, dopune ili brisanja vaših osobnih podataka kada su nepotpuni, netočni ili neažurni.  Ukoliko to želite, dovoljno je uputiti pismeni zahtjev službi za zaštitu osobnih podataka i sigurnost na dolje navedenu adresu.

8.2 U svakom trenutku imate pravo odustati od dane privole za obradu Vaših osobnih podataka. Dovoljno je poslati zahtjev na dolje  navedenu adresu.

8.3 Prije pristupa podacima za svaki ćemo zahtjev utvrditi identitet podnositelja zahtjeva i opravdanost samog zahtjeva. U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. Ukoliko smo zakonski obavezni odbiti Vaš zahtjev, to ćemo i učiniti, te Vas obavijestiti o razlozima.

8.4 Svi vaši zahtjevi ukoliko su poslani temeljem navedenih uputa  biti će zaprimljeni i obrađeni sukladno našem Pravilima i Pravilima Uredbe.  To služi zaštiti  Vaših prava.  Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

8.5 Možda će postojati slučajevi i situacije kada nećemo moći udovoljiti Vašem zahtjevu da pristupite uvidu u Vaše osobne podatke jer bi to potencijalno ugrozilo privatnost drugih osoba  ili bi ugrozilo mogući Ugovor o povjerljivosti. U tom slučaju u potpunosti ćemo objasniti i obrazložiti razloge odbijanja.

 

 1. Sigurnost i način obrade

9.1 Utvrdili smo načela sigurnosti informacijskog sustava te smo postavili osnovne odrednice koje primjenjujemo u svim aspektima poslovanja te njihovom primjenom osiguravamo razinu sigurnosti informacijskog sustava i obrade osobnih podataka. Vaši osobni podaci obrađivani su na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost, uključujući i zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja  primjenom spomenutih organizacijskih i tehničkih mjera, protokola i procedura.

9.2 Vaši osobni podaci biti će zakonito, pošteno i transparentno obrađivani i neće biti obrađivani na način koji nije u skladu sa svrhom navedenom u ovoj izjavi.

9.3 Informacijsku sigurnost postižemo kontinuiranom primjenom, nadzorom i unaprjeđivanjem odgovarajućih kontrola, procesa i aktivnosti, uključujući uvođenje i primjenu pravila, procesa, organizacijske strukture, te odgovarajuće programske i sklopovske podrške.

9.4 Upozoravamo da svaka komunikacija s vama putem elektroničke pošte ili putem web sučelja potencijalno može biti kompromitirana i u tom dijelu ne možemo garantirati potpunu sigurnost.  Sukladno tome, bilo koja informacija koja je poslana s vaše strane putem elektroničke pošte a sadrži osobne podatke, poslana je na vašu osobnu odgovornost.

 

10 . Razdoblje čuvanja

Podaci se čuvaju  onoliko dugo koliko je potrebno kako bi ispunili obveze, usluge i programske sadržaje  za koje ste nam dali svoju privolu ili imamo legitimni interes. Prikupljeni osobni podaci čuvat će se razumno dugo, odnosno koliko je nužno potrebno a vezano uz svrhu i obradu prikupljanja podataka (čl.6.), osim ako zakonom nije drugačije određeno ili ako je to definirano Ugovornim odnosom. Temeljni principi i odrednice su pri tome : svrha prikupljanja i obrade, vrsta osobnih podataka te njihova količina kao i nužnost čuvanja podataka zbog programskih i zakonskih osnova. Ukoliko više ne postoje opravdani razlog i svrha čuvanja osobnih podataka , oni će biti izbrisani ili uništeni.

Podatke ne možemo obrisati:

 1. a) Ukoliko su potrebni za izvršavanje ugovornih obaveza, ili drugih zakonskih zahtjeva (npr. Zakon o računovodstvu)
 2. b) Ukoliko se podaci aktivno upotrebljavaju u procesima temeljem zakonite svrhe za obradu podataka.

 

 

 1. Kako nas kontaktirati

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje koje je vezano uz prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka ili želite steći uvid u Vaše osobne  podatke koje posjedujemo s ciljem provjere, izmjene , brisanja ili ostvarenja drugih prava sukladno Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka , slobodno nam se obratite pismenim putem na slijedeću adresu:

 

Gold Fm d.o.o.

Služba za zaštitu osobnih podataka i sigurnost

Kolodvorska 29,

10 410 Velika Gorica

 

Možete se obratiti i Voditelju službe za zaštitu osobnih podataka : [email protected] ili pozivom na : 01 62 23 700.

Vaš zahtjev tretirat ćemo povjerljivo i povratno vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku nakon što ga analiziramo.

 1. promjene u našem Pravilniku o privatnosti

12.1 S vremena na vrijeme postoji mogućnost da će se pojedini dijelovi ovog Pravilnika mijenjati ili nadopunjavati sukladno promijenjenoj poslovnoj praksi, zakonskoj regulativi, novim tehnološkim i informacijskim rješenjima  ili s namjerom još boljeg ispunjavanja naših obveza u dijelu prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. Ove izmjene biti će napravljene bez posebnih najava stoga Vam savjetujemo da s vremena na vrijeme provjerite i ponovno pročitate ovu izjavu o privatnosti .

12.2 Ova izjava o privatnosti je objavljena  25. svibnja 2018.

12.3  Ova izjava je dopunjena 01.06.2019.


Gold Xmas

#legendarnihitovi

Current track

Title

Artist